Buurtcentrum Terwijde is één van de vier locaties van stichting Dock, in Leidsche Rijn.


De kracht van wij samen

DOCK helpt mensen hun eigen leven en het leven van anderen te verbeteren. Ieder mens heeft talenten om in te zetten voor zichzelf en voor anderen. Veel mensen zijn bereid om anderen te helpen en iedereen heeft soms hulp nodig. Medewerkers van DOCK ondersteunen mensen in het nemen van initiatieven. Zij leggen contacten tussen mensen en organisaties in de buurt en brengen mogelijkheden samen. Met positieve resultaten.

 

Midden in de wijk

De sociaal werkers van DOCK staan middenin in de samenleving en kennen de wijk goed. Ze zijn thuis in de wijkcentra, de huizen van de wijk of op straat. Ze werken graag samen met bewoners, vrijwilligers, professionals en natuurlijk met onze opdrachtgevers. Want wat je samen doet en waar je samen werkt, ontstaan goede ideeën. En plezier en energie.

 

Bewonersparticipatie

We ondersteunen bewoners die een idee voor een activiteit hebben of iets willen organiseren om het welzijn van bewoners te vergroten. Van idee tot uitvoering. Dit doen wij op een coachende manier. Wij nemen het initiatief niet over. Ook hier gaat het om de kracht van wij samen.

 

Onze ambitie is nog meer mensen uit de buurt bereiken. En sterker zien worden. Om samen mooie nieuwe projecten te starten. Zodat niemand meer eenzaam is en iedereen zich van betekenis voelt. We laten ons verrassen door de talenten van mensen. En door hun lef, om iets te doen. Bijvoorbeeld de Nederlandse taal beter leren, hun schulden aanpakken, een training volgen of een opleiding afronden, anderen helpen, werken aan een gezonde leefstijl, je relatie verbeteren, iets voor de buurt organiseren of een onderneming starten.

 

Ondersteunen bij hulpvragen

Ook voor levensvragen of praktische hulpvragen kunnen bewoners terecht bij DOCK. We luisteren goed en ondersteunen op maat in het zoeken naar oplossingen. Dit doen we zoveel mogelijk met een mix van groepsaanbod, de inzet van vrijwilligers en als ’t nodig is, individuele coaching. Onze activerende aanpak is altijd gericht op het zelf (kunnen) doen. Waardoor iemand (weer) perspectief ziet.

 


Dock in de buurt.

Buurtcentrum Terwijde: Operettelaan 629, 3543 BR Utrecht.

Buurtcentrum Het Zand: Pauwoogvlinder 20, 3544 DB Utrecht.

Buurtcentrum Hoge Weide: Laurierweg 104, 3541 RB Utrecht

Buurtcentrum Bij de Buren: Eerste Oosterparklaan 76, 3544 AK Utrecht.

Bouwspeeltuin Voorn: Akkrumerraklaan 31, 3544 TC Utrecht